Informatii Interes Public - HG NR.583/2016


1). Legislatia in baza careia functioneaza compania

  • Legea nr.31/1990
  • OUG nr.109/2011

2). Componenta CA si directori

Nume/Prenume CV Din data Afiliere politica Remuneratie Statut
Dragos FLORESCU CV   in curs    
Dragos ANDONI CV   in curs    
Marta VICOL CV   in curs    
Madalina Ioana DEACONESCU CV   in curs    
Andreea Cristina STANCIU CV   in curs    

Declaratiile de avere le gasiti aici

3) Procedura prin care s-a facut selectia membrilor CA si a directorului general, precum si revocarile din functiile respective in ultimii 3 ani si motivele revocarilor

OUG nr.109/2011

4). Scrisoare de asteptari

Nu se aplica

5). Contract de mandat

-

6). Bugetul pentru investitii in fiecare dintre ultimii 3 ani financiari

-

7). Cheltuieli totale cu personalul in ultimii 3 ani ( inclusiv salarii, sporuri, traininguri sau formare profesionala, decontari si alte beneficii)

-

8). Datoriile companiei catre bugetul de stat, catre institutiile de creditare si catre partenerii comerciali

Nu exista datorii

9). Valoarea subventiei operationale primite de la bugetul de stat

Nu este cazul

10). Detalierea serviciilor sau bunurilor produse de companie in interes public

Nu este cazul

11). Obiectivul de politica publica a companiei

Nu este cazul

12). Situatii de risc/ analiza de risc din domeniul de activitate al companiei

13). Declaratia de aderare la SNA 2016-2020

14). Planul de integritate al companiei ( dezvoltat in concordanta cu ghidul de buna practica al OCDE privind controlul intern, etica si conformitatea) si mecanismul de sesizare a incidentelor de integritate

15). Raport de audit extern

16). Raport anual agreat

in lucru